Generalforsamling i Breeders Club søndag den 14. maj kl. 10.

Breeders Clubs generalforsamling, 14. maj kl 10.00

Sted: Charlottenlund Travbane, lukket tribune

 

 

Dagsordenen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf, ved Jens Hansen
  4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf, ved Dennis Stenbæk regnskab for 2022 er vedhæftet
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, vedhæftet
  7. Behandling af indkomne forslag, ingen
  8. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant.

Den nuværende bestyrelse har fungeret som opstarts-bestyrelse indtil denne   generalforsamling. Der skal vælges ny               bestyrelse.

  1. Valg af revisor og valg af en suppleant
  2. Eventuelt