Nyt fra Breeders Club Generalforsamling fredag den 31. maj på Fyns Væddeløbsbane

  • Breeders Club
  • blog
  • Nyt fra Breeders Club Generalforsamling fredag den 31. maj på Fyns Væddeløbsbane

Der er kommet ny bestyrelse i Breeders Club efter fredagens Generalforsamling på Fyns Væddeløbsbane.

Kaj Jensen, Line Nørbak og Jesper Hansen ønskede ikke genvalg. Jesper Becker Nielsen og Kim Kærslund blev valgt i stedet for og herefter ser bestyrelsen således ud:

Stig Berg Norsk, Bjarke Thomsen, Michael Korfitsen, Kim Kærslund og Jesper Becker Nielsen, Suppleant Heidi Kirkebye Andersen.

Bestyrelsen vil efterfølgende evt. supplere med et par bestyrelsesmedlemmer mere, således at Bestyrelsen bliver mere geografisk dækkende for hele Travsporten.

Bestyrelsen har fået mandat til at arbejde videre med at etabelere en hesteejerforening. Men mere om det på et senere tidspunkt. Ellers generel tilfredshed med resultaterne for sidste år. Efter underskud i 2022 havde vi et overskud på 155.000 kr i 2023