Referat fra Generalforsamlingen søndag den 14. maj 2023

Breeders Clubs generalforsamling, 14. maj kl. 10.00
Sted: Charlottenlund Travbane, lukket tribune

Dagsordenen
1. Valg af dirigent
Valgt Morten Hald

2. Valg af referent
Valgt René Clausen og det blev besluttet at det var et beslutningsreferat

3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf, ved Jens Hansen
Formål for Breeders Club, Bestyrelsesmedlemmer og frivillige nonprofit. Vi fik hingste fra Stall Zet og Menhammar. tabt ca. 55 medlemmer og fået 20 nye, 150 medlemmer. Vi forventer 40 føl ud af ca. 70 hopper. Vi har holdt åbent hus-arrangement hos Panamera Racing. Derby Auktionen blev en succes med 90.000 i snit trods dårligt vejr. Vi har desværre mistet vores fløjhingst Propulsion, men vi kæmper videre for de danske opdrættere. Vi havde en lang diskussion omkring Propulsion.

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf, ved Dennis Stenbæk regnskab for 2022 er vedhæftet
Regnskabet godkendt

5. Fastsættelse af kontingent
1.000, – kr. 1 gang årligt.

6. Godkendelse af budget for det kommende år, vedhæftet
Godkendt

7. Behandling af indkomne forslag, Hjemmeside opdateres, Et evt. samarbejde imellem Norge/Sverige med en hingst, som vi havde på skift. Chat funktion på vores hjemmeside evt. med en dyrlæge.

8. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant.
Den nuværende bestyrelse har fungeret som opstarts-bestyrelse indtil denne generalforsamling. Der skal vælges ny bestyrelse.
Line Nørbak, Jesper Hassen, Stig B Norsk, Michael Korfitsen, Kaj Jensen og Bjarke Thomsen.
Sup. Heidi K. Andersen og Bo Jondahl.

9. Valg af revisor og valg af en suppleant
Kommer

10.Eventuelt
Egon Jensen appellerede til at lægge Opdrætterforeningen og Breeders Club sammen. Det vil være lettere at kunne søge/få tilskud