Følprojektet

Så er de 2 første føl kommet til verden i vores Følprojektet. En hingst efter Propulsion og Ninepoints Annie

Og den flotte fyr hos Kim Holleufer efter Propulsion og Camble Flame

Husk at i også kan melde jer til Følprojektet i 2023, Vi har følgende hingste i kan vælge imellem Vivid Wise As, Don Fanucci Zet og så har vi 2 pladser hos Trixton.

Der følgende betingelser:

Følprojektet giver mulighed for, at den lille opdrætter kan bedække sin hoppe med noget ædlere blod og dele den økonomiske risiko med Breeders Club

Opdrætteren betaler IKKE hingstepenge på sit danske føl, det gør Breeders Club. Afkommet sælges som føl og opdrætteren får en procentvis provision af hammerslag på Breeders Club DerbyAuktion 2024

Afkommet sælges til så høj en pris, som muligt. Jo højere pris desto større gevinst for opdrætteren.

Opdrætter af evt. føl er den person, der i hht. DTC’s Regler for opdrætterrettighed & opdrætterpræmier, er berettiget til dette.
Evt. føl sælges på BC Derbyauktion 2024 uden mindstepris med nedenstående fordeling:

Ved hammerslag optil 200.000 kr. tilfalder 25% af budsummen hoppeejeren.
Ved hammerslag over 200.000 kr. tilfalder 25% af budsummen op til 200.000 kr.  + 100 % af budsummen over 200.000 kr. hoppeejeren.

Inseminering af den tilmeldte hoppe må ikke finde sted før Breeders Club har modtaget underskreven kontrakt, samt betaling for bookingafgift.

Alle udgifter i forbindelse med inseminering faktureres særskilt fra insemineringsstationen til hoppeejeren.

Hoppeejeren betaler alle udgifter til fremsendelse af frossen sæd og transportsæd, herunder pakning og eventuel returnering af ikke anvendt sæd, samt container.

Ved udsendelse af frossen sæd skal der påregnes en ekspeditionstid på mindst 5 dage.

Ved salg af drægtig hoppe er det underskriver af denne tilmeldingsaftale, som er ansvarlig for betaling af hingstegebyr.

Eventuelt føl deltager gratis (0 kr.) på Breeders Club Derbyauktion 2024, hvor det vil blive solgt uden mindstepris. Auktionen forventes afholdt på Charlottenlund Travbane sidste lørdag i August 2024.

Hvis føllet sælges inden følauktionen, eller hoppeejeren ikke ønsker at sælge det, skal de fulde hingstepenge 60.000 svkr. + moms + 25% betales til Breeders Club.

Alle evt. opdrætterpræmier tilfalder hoppeejeren

I tilfælde af sygdom hos hoppen eller føllet vil føllet blive solgt ved først givende lejlighed.