Opdrætterauktion

Opdrætterforeningen og Breeders Club er gået sammen om at lancere en ny online auktionsside. Ideen er at opdrættere og andre hesteejere får regelmæssigt tilbud om at få solgt deres heste, det være sig føl, åringer, løbsheste, følhopper og bedækningsrettigheder. Det er i første omgang ambitionen, at auktionssiden, som hedder https://opdraetterauktionen.breedersclub.nu eller bare opdraetterauktionen.breedersclub.nu, vil afholde online auktion første søndag i hver måned. Om der bliver behov for mere, vil tiden vise. Vi imødekommer tidens ønske om at reducere omkostningerne for opdrætterne, så det bliver gratis at sætte heste på auktionen for medlemmer af de to foreninger, mens det vil koste 500 kr for ikke-medlemmer. Der afkræves kun salær i tilfælde at salg, 4% af både køber og sælger.

Vi håber alle vores medlemmer vil bakke op omkring auktionen, og er der nogle af jer, der allerede nu har emner til salg, skal man være meget velkommen til at kontakte os. Kontaktperson er René Clausen på rc@breedersclub.nu, eller mobil 5338 2095

Første auktion er sat til 4. februar, og anmeldelser skal ske senest fredag den 26. januar.

Vi ser frem til at modtage jeres emner til auktionen

PS! Husk Temadagen lørdag den 20. januar kl. 9.30 på Århus Væddeløbsbane i Restauranten. Tilmelding senest den 12. januar 2024. 

 

Venlig hilsen.

Stig B Norsk

Formand, Breeders Club