Generalforsamling Breeders Club 31. maj kl. 19

Breeders Clubs generalforsamling, fredag den 31. maj kl 19.00

Sted: Fyns Væddeløbsbane, restauranten øverst oppe.

 

Dagsordenen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf, ved Stig Norsk
  4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse hera. Regnskabet bliver eftersendt
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, bliver eftersendt
  7. Behandling af indkomne forslag,
  8. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant.
  9. Valg af revisor og valg af en suppleant
  10. Eventuelt